Подгорица, Albania

22. фебруар 2019, 07:16 CET (GMT +0100)
Podgorica | | Change Station

Надм.вис. 174 ft 42.36 °N, 19.25 °E | Updated 16 minutes ago

Претежно облачно
Претежно облачно
41 °F
Субјективни осећај 41 °F
С
2
Ветар Променљив Ветар из Променљив

Данас
Макс. -- | Мин. -- °F
--% Вероватноћа за падавине
Јуче
Макс. -- | Мин. -- °F
Precip. -- инч
Притисак 30.15 инч
Видљивост 6.2 миља
Облаци Претежно облачно 10000 ft
Тачка росе 36 °F
Влажност ваздуха 81%
Киша 0.00 инч
Висина снега Није доступно.
6:29 AM 5:23 PM
Трећа четвртина, 90% visible
METAR LYPG 220600Z VRB02KT 9999 BKN100 05/02 Q1021 NOSIG
Притисак 30.15 инч
Видљивост 6.2 миља
Облаци Претежно облачно 10000 ft
Тачка росе 36 °F
Влажност ваздуха 81%
Киша 0.00 инч
Висина снега Није доступно.
6:29 AM 5:23 PM
Трећа четвртина, 90% visible
METAR LYPG 220600Z VRB02KT 9999 BKN100 05/02 Q1021 NOSIG

Get Severe Weather Alerts

Thanks for signing up!

Be on the lookout for a verification email in your inbox.

You'll start receiving the daily forecast at 6 AM.

×

10-Day Weather Forecast

×

Almanac

Астрономија

Feb. 22, 2019 Излазак Залазак
Тренутно време
Цивилни сумрак
Наутички сумрак
Астрономски сумрак
Месец
Трајање видљиве светлости
Обданица
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Данашњи екстреми

Највише Најниже

Community

Category 6

Welcome to Category 6. This is the collective home for Weather Underground's featured writeups by Dr. Jeff Masters (right), Bob Henson (left), Chris Burt, and other regular contributors.

Nearby

Квалитет ваздуха (AQ)

  Квалитет ваздуха (AQ) Индекс AQ Загађење
Not available.

Висина снега

станица Висина снега Висина

Земљотрес

Место Удаљеност Магнитуда Време и датум
Минимална магнитуда која се објављује је 2.5

Темп. воде у приобаљу

Место Температура

Stations

Оближње метео-станице

Локација станице Темп. Субјективни осећај Тачка росе Влажност ваздуха Ветар Precip. Надм.вис. Ажурирано Тип