Бајина Башта, Босна и Херцеговина

24. фебруар 2018, 22:38 CET (GMT +0100)
Zlatibor | | Change Station

Надм.вис. 3376 ft 43.73 °N, 19.72 °E | Updated 38 minutes ago

Снег
Снег
17 °F
Субјективни осећај 17 °F
С
4
Ветар Променљив Ветар из СИ
Gusts mph

Данас
Макс. -- | Мин. -- °F
--% Вероватноћа за падавине
Јуче
Макс. -- | Мин. -- °F
Precip. -- инч
Притисак 30.06 инч
Видљивост 1.0 миља
Облаци
Тачка росе 16 °F
Влажност ваздуха 92%
Киша 0.03 инч
Висина снега Није доступно.
6:27 AM 5:23 PM
Друга четвртина, 67% visible
AAXX 24211 13367 41420 80502 11082 21091 38953 48430 50014 77174 885//
Притисак 30.06 инч
Видљивост 1.0 миља
Облаци
Тачка росе 16 °F
Влажност ваздуха 92%
Киша 0.03 инч
Висина снега Није доступно.
6:27 AM 5:23 PM
Друга четвртина, 67% visible
AAXX 24211 13367 41420 80502 11082 21091 38953 48430 50014 77174 885//

Get Severe Weather Alerts

Thanks for signing up!

Be on the lookout for a verification email in your inbox.

You'll start receiving the daily forecast at 6 AM.

×

10-Day Weather Forecast

No radar image for this location.
×

Almanac

Астрономија

Feb. 24, 2018 Излазак Залазак
Тренутно време
Цивилни сумрак
Наутички сумрак
Астрономски сумрак
Месец
Трајање видљиве светлости
Обданица
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Данашњи екстреми

Највише Најниже

Community

Category 6

Welcome to Category 6. This is the collective home for Weather Underground's featured writeups by Dr. Jeff Masters (right), Bob Henson (left), Chris Burt, and other regular contributors.

Nearby

Квалитет ваздуха (AQ)

  Квалитет ваздуха (AQ) Индекс AQ Загађење
Not available.

Висина снега

станица Висина снега Висина

Земљотрес

Место Удаљеност Магнитуда Време и датум
Минимална магнитуда која се објављује је 2.5

Темп. воде у приобаљу

Место Температура

Stations

Оближње метео-станице

Локација станице Темп. Субјективни осећај Тачка росе Влажност ваздуха Ветар Precip. Надм.вис. Ажурирано Тип