Банатски Карловац, Serbia

21. јануар 2019, 18:32 CET (GMT +0100)
Petrovic Weather Station | | Change Station

Надм.вис. 314 ft 45.05 °N, 21.01 °E | Updated 48 seconds ago

Претежно облачно
Претежно облачно
32 °F
Субјективни осећај 32 °F
С
0
Ветар Променљив Ветар из ЈЈИ
Gusts 0.0 mph

Данас
Макс. -- | Мин. -- °F
--% Вероватноћа за падавине
Јуче
Макс. -- | Мин. -- °F
Precip. -- инч
Притисак 30.15 инч
Видљивост 6.2 миља
Облаци Мало облачно 3300 ft
Субјективни осећај 32 °F
Тачка росе 30 °F
Влажност ваздуха 92%
Киша 0.00 инч
Висина снега Није доступно.
7:07 AM 4:27 PM
Пун, 100% visible
METAR LYVR 211700Z 03003KT 9999 SCT033 00/M02 Q1021 NOSIG
Притисак 30.15 инч
Видљивост 6.2 миља
Облаци Мало облачно 3300 ft
Субјективни осећај 32 °F
Тачка росе 30 °F
Влажност ваздуха 92%
Киша 0.00 инч
Висина снега Није доступно.
7:07 AM 4:27 PM
Пун, 100% visible
METAR LYVR 211700Z 03003KT 9999 SCT033 00/M02 Q1021 NOSIG

Get Severe Weather Alerts

Thanks for signing up!

Be on the lookout for a verification email in your inbox.

You'll start receiving the daily forecast at 6 AM.

×

10-Day Weather Forecast

×

Almanac

Астрономија

Jan. 21, 2019 Излазак Залазак
Тренутно време
Цивилни сумрак
Наутички сумрак
Астрономски сумрак
Месец
Трајање видљиве светлости
Обданица
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Данашњи екстреми

Највише Најниже

Community

Category 6

Welcome to Category 6. This is the collective home for Weather Underground's featured writeups by Dr. Jeff Masters (right), Bob Henson (left), Chris Burt, and other regular contributors.

Nearby

Квалитет ваздуха (AQ)

  Квалитет ваздуха (AQ) Индекс AQ Загађење
Not available.

Висина снега

станица Висина снега Висина

Земљотрес

Место Удаљеност Магнитуда Време и датум
Минимална магнитуда која се објављује је 2.5

Темп. воде у приобаљу

Место Температура

Stations

Оближње метео-станице

Локација станице Темп. Субјективни осећај Тачка росе Влажност ваздуха Ветар Precip. Надм.вис. Ажурирано Тип