Копаоник, Kosovo

22. фебруар 2019, 07:41 CET (GMT +0100)
Kopaonik | | Change Station

Надм.вис. 5610 ft 43.28 °N, 20.80 °E | Updated 1 minute ago

Снег
Снег
26.6 °F
Субјективни осећај 21 °F
С
4.4738
Ветар Променљив Ветар из СЗ
Gusts 0.0 mph

Данас
Макс. -- | Мин. -- °F
--% Вероватноћа за падавине
Јуче
Макс. -- | Мин. -- °F
Precip. -- инч
Притисак 30.18 инч
Видљивост 0.0 миља
Облаци
Субјективни осећај 21 °F
Тачка росе 25 °F
Влажност ваздуха 93%
Киша 0.00 инч
Висина снега Није доступно.
6:25 AM 5:17 PM
Трећа четвртина, 90% visible
AAXX 22061 13378 11/02 93102 11032 21036 38275 48497 57015 69922 77174 333 21041 3/105 44091 55077 70002 90766 93197
Притисак 30.18 инч
Видљивост 0.0 миља
Облаци
Субјективни осећај 21 °F
Тачка росе 25 °F
Влажност ваздуха 93%
Киша 0.00 инч
Висина снега Није доступно.
6:25 AM 5:17 PM
Трећа четвртина, 90% visible
AAXX 22061 13378 11/02 93102 11032 21036 38275 48497 57015 69922 77174 333 21041 3/105 44091 55077 70002 90766 93197

Get Severe Weather Alerts

Thanks for signing up!

Be on the lookout for a verification email in your inbox.

You'll start receiving the daily forecast at 6 AM.

×

10-Day Weather Forecast

×

Almanac

Астрономија

Feb. 22, 2019 Излазак Залазак
Тренутно време
Цивилни сумрак
Наутички сумрак
Астрономски сумрак
Месец
Трајање видљиве светлости
Обданица
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Данашњи екстреми

Највише Најниже

Community

Category 6

Welcome to Category 6. This is the collective home for Weather Underground's featured writeups by Dr. Jeff Masters (right), Bob Henson (left), Chris Burt, and other regular contributors.

Nearby

Квалитет ваздуха (AQ)

  Квалитет ваздуха (AQ) Индекс AQ Загађење
Not available.

Висина снега

станица Висина снега Висина

Земљотрес

Место Удаљеност Магнитуда Време и датум
Минимална магнитуда која се објављује је 2.5

Темп. воде у приобаљу

Место Температура

Stations

Оближње метео-станице

Локација станице Темп. Субјективни осећај Тачка росе Влажност ваздуха Ветар Precip. Надм.вис. Ажурирано Тип