Копаоник, Kosovo

24. март 2018, 17:03 CET (GMT +0100)
Kopaonik | | Change Station

Надм.вис. 5614 ft 43.28 °N, 20.80 °E | Updated 1 hour ago

Облачно
Облачно
21 °F
Субјективни осећај 21 °F
С
4
Ветар Променљив Ветар из ЈЗ
Gusts mph

Данас
Макс. -- | Мин. -- °F
--% Вероватноћа за падавине
Јуче
Макс. -- | Мин. -- °F
Precip. -- инч
Притисак 29.74 инч
Видљивост 0.0 миља
Облаци
Тачка росе 20 °F
Влажност ваздуха 92%
Киша 0.07 инч
Висина снега Није доступно.
5:34 AM 5:54 PM
Прва четвртина, 50% visible
AAXX 24151 13378 41/02 92202 11061 21069 38120 48341 52012 74542
Притисак 29.74 инч
Видљивост 0.0 миља
Облаци
Тачка росе 20 °F
Влажност ваздуха 92%
Киша 0.07 инч
Висина снега Није доступно.
5:34 AM 5:54 PM
Прва четвртина, 50% visible
AAXX 24151 13378 41/02 92202 11061 21069 38120 48341 52012 74542

Get Severe Weather Alerts

Thanks for signing up!

Be on the lookout for a verification email in your inbox.

You'll start receiving the daily forecast at 6 AM.

×

10-Day Weather Forecast

×

Almanac

Астрономија

Mar. 24, 2018 Излазак Залазак
Тренутно време
Цивилни сумрак
Наутички сумрак
Астрономски сумрак
Месец
Трајање видљиве светлости
Обданица
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Данашњи екстреми

Највише Најниже

Community

Category 6

Welcome to Category 6. This is the collective home for Weather Underground's featured writeups by Dr. Jeff Masters (right), Bob Henson (left), Chris Burt, and other regular contributors.

Nearby

Квалитет ваздуха (AQ)

  Квалитет ваздуха (AQ) Индекс AQ Загађење
Not available.

Висина снега

станица Висина снега Висина

Земљотрес

Место Удаљеност Магнитуда Време и датум
Минимална магнитуда која се објављује је 2.5

Темп. воде у приобаљу

Место Температура

Stations

Оближње метео-станице

Локација станице Темп. Субјективни осећај Тачка росе Влажност ваздуха Ветар Precip. Надм.вис. Ажурирано Тип