Копаоник, Kosovo

23. јул 2018, 19:07 CEST (GMT +0200)
Kopaonik | | Change Station

Надм.вис. 5614 ft 43.28 °N, 20.80 °E | Updated 2 hours ago

Претежно облачно
Претежно облачно
56 °F
Субјективни осећај 56 °F
С
2
Ветар Променљив Ветар из ССИ
Gusts mph

Данас
Макс. -- | Мин. -- °F
--% Вероватноћа за падавине
Јуче
Макс. -- | Мин. -- °F
Precip. -- инч
Притисак 29.73 инч
Видљивост 6.0 миља
Облаци
Тачка росе 54 °F
Влажност ваздуха 91%
Киша 0.10 инч
Висина снега Није доступно.
5:19 AM 8:08 PM
Друга четвртина, 85% visible
AAXX 23151 13378 41460 60201 10136 20123 38241 48480 56004 72196 84835
Притисак 29.73 инч
Видљивост 6.0 миља
Облаци
Тачка росе 54 °F
Влажност ваздуха 91%
Киша 0.10 инч
Висина снега Није доступно.
5:19 AM 8:08 PM
Друга четвртина, 85% visible
AAXX 23151 13378 41460 60201 10136 20123 38241 48480 56004 72196 84835

Get Severe Weather Alerts

Thanks for signing up!

Be on the lookout for a verification email in your inbox.

You'll start receiving the daily forecast at 6 AM.

×

10-Day Weather Forecast

×

Almanac

Астрономија

Jul. 23, 2018 Излазак Залазак
Тренутно време
Цивилни сумрак
Наутички сумрак
Астрономски сумрак
Месец
Трајање видљиве светлости
Обданица
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Данашњи екстреми

Највише Најниже

Community

Category 6

Welcome to Category 6. This is the collective home for Weather Underground's featured writeups by Dr. Jeff Masters (right), Bob Henson (left), Chris Burt, and other regular contributors.

Nearby

Квалитет ваздуха (AQ)

  Квалитет ваздуха (AQ) Индекс AQ Загађење
Not available.

Висина снега

станица Висина снега Висина

Земљотрес

Место Удаљеност Магнитуда Време и датум
Минимална магнитуда која се објављује је 2.5

Темп. воде у приобаљу

Место Температура

Stations

Оближње метео-станице

Локација станице Темп. Субјективни осећај Тачка росе Влажност ваздуха Ветар Precip. Надм.вис. Ажурирано Тип