Pozega, Serbia

20. октобар 2017, 03:33 CEST (GMT +0200)
Pozega Uzicka | | Change Station

Надм.вис. 1017 ft 43.83 °N, 20.03 °E | Updated 1 hour ago

Mist
Сумаглица
42 °F
Субјективни осећај 42 °F
С
0
Ветар Променљив Ветар из
Gusts mph

Данас
Макс. -- | Мин. -- °F
--% Вероватноћа за падавине
Јуче
Макс. -- | Мин. -- °F
Precip. -- инч
Притисак 30.12 инч
Видљивост 2.0 миља
Облаци
Тачка росе 42 °F
Влажност ваздуха 100%
Киша инч
Висина снега Није доступно.
7:00 AM 5:48 PM
Млад месец, 0% visible
AAXX 20001 13370 31996 00000 10057 20056 39821 40200 53005 71000
Притисак 30.12 инч
Видљивост 2.0 миља
Облаци
Тачка росе 42 °F
Влажност ваздуха 100%
Киша инч
Висина снега Није доступно.
7:00 AM 5:48 PM
Млад месец, 0% visible
AAXX 20001 13370 31996 00000 10057 20056 39821 40200 53005 71000

Get Severe Weather Alerts

Thanks for signing up!

Be on the lookout for a verification email in your inbox.

You'll start receiving the daily forecast at 6 AM.

×

10-Day Weather Forecast

×

Almanac

Астрономија

Oct. 20, 2017 Излазак Залазак
Тренутно време
Цивилни сумрак
Наутички сумрак
Астрономски сумрак
Месец
Трајање видљиве светлости
Обданица
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Данашњи екстреми

Највише Најниже

Community

Category 6

Welcome to Category 6. This is the collective home for Weather Underground's featured writeups by Dr. Jeff Masters (right), Bob Henson (left), Chris Burt, and other regular contributors.

Nearby

Квалитет ваздуха (AQ)

  Квалитет ваздуха (AQ) Индекс AQ Загађење
Not available.

Висина снега

станица Висина снега Висина

Земљотрес

Место Удаљеност Магнитуда Време и датум
Минимална магнитуда која се објављује је 2.5

Темп. воде у приобаљу

Место Температура

Stations

Оближње метео-станице

Локација станице Темп. Субјективни осећај Тачка росе Влажност ваздуха Ветар Precip. Надм.вис. Ажурирано Тип