Кикинда, Румунија

12. децембар 2018, 06:52 EET (GMT +0200)
Arad | | Change Station

7-Hour Rain and Snow Forecast

Intensity
  • Rain
  • Snow
  • Mix