Банатски Карловац, Serbia

22. фебруар 2019, 07:25 CET (GMT +0100)
Petrovic Weather Station | | Change Station

Надм.вис. 314 ft 45.05 °N, 21.01 °E | Updated 43 seconds ago

Rain
Киша
42.4 °F
Субјективни осећај 42 °F
С
0
Ветар Променљив Ветар из ЈЈИ
Gusts 0.0 mph

Данас
Макс. -- | Мин. -- °F
--% Вероватноћа за падавине
Јуче
Макс. -- | Мин. -- °F
Precip. -- инч
Притисак 30.14 инч
Видљивост 2.0 миља
Облаци
Субјективни осећај 42 °F
Тачка росе 42 °F
Влажност ваздуха 99%
Киша 0.20 инч
Висина снега Није доступно.
6:26 AM 5:13 PM
Трећа четвртина, 90% visible
AAXX 22061 13180 11540 82901 10055 20053 30094 40206 56016 60052 76366 8802/ 333 20009 32102 55085 70046
Притисак 30.14 инч
Видљивост 2.0 миља
Облаци
Субјективни осећај 42 °F
Тачка росе 42 °F
Влажност ваздуха 99%
Киша 0.20 инч
Висина снега Није доступно.
6:26 AM 5:13 PM
Трећа четвртина, 90% visible
AAXX 22061 13180 11540 82901 10055 20053 30094 40206 56016 60052 76366 8802/ 333 20009 32102 55085 70046

Get Severe Weather Alerts

Thanks for signing up!

Be on the lookout for a verification email in your inbox.

You'll start receiving the daily forecast at 6 AM.

×

10-Day Weather Forecast

×

Almanac

Астрономија

Feb. 22, 2019 Излазак Залазак
Тренутно време
Цивилни сумрак
Наутички сумрак
Астрономски сумрак
Месец
Трајање видљиве светлости
Обданица
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Данашњи екстреми

Највише Најниже

Community

Category 6

Welcome to Category 6. This is the collective home for Weather Underground's featured writeups by Dr. Jeff Masters (right), Bob Henson (left), Chris Burt, and other regular contributors.

Nearby

Квалитет ваздуха (AQ)

  Квалитет ваздуха (AQ) Индекс AQ Загађење
Not available.

Висина снега

станица Висина снега Висина

Земљотрес

Место Удаљеност Магнитуда Време и датум
Минимална магнитуда која се објављује је 2.5

Темп. воде у приобаљу

Место Температура

Stations

Оближње метео-станице

Локација станице Темп. Субјективни осећај Тачка росе Влажност ваздуха Ветар Precip. Надм.вис. Ажурирано Тип