Упозорења о опасном времену у Европи

За детаље кликните на обојени део мапе

Легенда упозорења
 • Wind
 • Snow/Ice
 • Thunderstorms
 • Fog
 • Extreme high temperature
 • Extreme low temperature
 • Coastal Event
 • Forest fire
 • Avalanches
 • Rain
 • Flood
 • Rain-Flood
Нивои упозорења за Европу
 • Green
 • Yellow
 • Orange
 • Red

Упозоренја по земљама и областима

Упозоренја по земљама и областима

Canada
052530
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

036600
Wind

Опис: Wind Warning

Градови обухваћени упозорењем: N/A

055260
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

054221
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

055230
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

052270
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

052540
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

056241
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

051432
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

055221
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

055133
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

055121
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

065352
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

064214
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

064211
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

064221
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

008620
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

008631
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

065321
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

064234
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

064232
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

065331
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

064242
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

065334
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

065332
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

065344
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

065343
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

065342
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

065310
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

045230
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

045100
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

043630
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

045410
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

045220
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

045420
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032440
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

045310
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

031100
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

043610
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

043730
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032210
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032620
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032430
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

031910
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

031720
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

031710
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032610
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032560
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032630
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032320
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032530
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

031940
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032520
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032410
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032310
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032330
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032420
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

031920
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032220
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

052260
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

031950
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032540
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032510
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

057330
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

051220
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

052321
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

052212
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

057320
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

051150
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

054230
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

051130
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

055132
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

087110
Wind

Опис: Special Air Quality Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

055160
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

087120
Wind

Опис: Special Air Quality Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

044510
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

043520
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

044110
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

041710
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

041610
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

043240
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

041510
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

043100
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

046520
Wind

Опис: Freezing Rain Warning

Градови обухваћени упозорењем: N/A

046610
Wind

Опис: Freezing Rain Warning

Градови обухваћени упозорењем: N/A

046510
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

041320
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

043220
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

041200
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

046620
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

043310
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

046240
Wind

Опис: Freezing Rain Warning

Градови обухваћени упозорењем: N/A

041520
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

044610
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

045320
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

041310
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

046100
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

046530
Wind

Опис: Freezing Rain Warning

Градови обухваћени упозорењем: N/A

044740
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

044120
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

046710
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

043530
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

046310
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

046630
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

044130
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

044620
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

046720
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

044440
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

046330
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

054260
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

043320
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

043210
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

041420
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

041720
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

046210
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

046340
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

044710
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

044430
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

046410
Wind

Опис: Freezing Rain Warning

Градови обухваћени упозорењем: N/A

043510
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

043410
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

046320
Wind

Опис: Freezing Rain Warning

Градови обухваћени упозорењем: N/A

044720
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

043230
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

044730
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

043420
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

046420
Wind

Опис: Freezing Rain Warning

Градови обухваћени упозорењем: N/A

046230
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

041100
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

044520
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

046640
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

046430
Wind

Опис: Freezing Rain Warning

Градови обухваћени упозорењем: N/A

065333
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

064222
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

065335
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

064231
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

041620
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

041410
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

055131
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

051110
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

051340
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

051331
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

051332
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

051241
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

055110
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

052240
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

056231
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

052323
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

054110
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

054242
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

055251
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

052550
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

052251
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

054120
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

055222
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

055150
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

051140
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

052560
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

052520
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

055321
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

051441
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

055140
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

055252
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

055331
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

051170
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

056211
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

051212
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

051442
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

051431
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

051232
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

055243
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

055122
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

052223
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

055210
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

051310
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

052232
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

022300
Wind

Опис: Blowing Snow Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

064233
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

056242
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

097410
Wind

Опис: Winter Storm Watch

Градови обухваћени упозорењем: N/A

052510
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

024100
Wind

Опис: Blizzard Warning

Градови обухваћени упозорењем: N/A

027200
Wind

Опис: Blowing Snow Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

052252
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

051242
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

008632
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

051450
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

056212
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

057310
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

055310
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

051320
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

064241
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

055340
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

055253
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

052332
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

055241
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

065345
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

065341
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

064212
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

064120
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

065351
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

064213
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

014500
Wind

Опис: Blowing Snow Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

055350
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

014400
Wind

Опис: Snowfall Warning

Градови обухваћени упозорењем: N/A

046220
Wind

Опис: Freezing Rain Warning

Градови обухваћени упозорењем: N/A

051211
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

052331
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

051243
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

054243
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

051213
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

052231
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

051231
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

052322
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

051160
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

052340
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

054210
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

051412
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

022200
Wind

Опис: Snowfall Warning

Градови обухваћени упозорењем: N/A

025500
Wind

Опис: Blizzard Warning

Градови обухваћени упозорењем: N/A

025400
Wind

Опис: Blizzard Warning

Градови обухваћени упозорењем: N/A

043640
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

045210
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

025300
Wind

Опис: Blizzard Warning

Градови обухваћени упозорењем: N/A

043740
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

043720
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

021100
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

021200
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

043620
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

043710
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

025100
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

025700
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

065322
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

008640
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

025200
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

022100
Wind

Опис: Snowfall Warning

Градови обухваћени упозорењем: N/A

021400
Wind

Опис: Wind Warning

Градови обухваћени упозорењем: N/A

026100
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

024200
Wind

Опис: Blizzard Warning

Градови обухваћени упозорењем: N/A

025600
Wind

Опис: Blizzard Warning

Градови обухваћени упозорењем: N/A

052310
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

065346
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

018100
Wind

Опис: Blowing Snow Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

013100
Wind

Опис: Blowing Snow Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

014200
Wind

Опис: Blowing Snow Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

021300
Wind

Опис: Freezing Rain Warning

Градови обухваћени упозорењем: N/A

064110
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

014300
Wind

Опис: Snowfall Warning

Градови обухваћени упозорењем: N/A

064130
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

013300
Wind

Опис: Blowing Snow Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

056221
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

051422
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032550
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

031930
Wind

Опис: Special Weather Statement

Градови обухваћени упозорењем: N/A

054250
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

056222
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

056232
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

055242
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

055123
Wind

Опис: Fog Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

036800
Wind

Опис: Blowing Snow Advisory

Градови обухваћени упозорењем: N/A

Croatia
HR802
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 5PM CEST SAT until 11:59PM CEST SAT

Градови обухваћени упозорењем: N/A

HR804
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 5PM CEST SAT until 11:59PM CEST SAT

Градови обухваћени упозорењем: N/A

HR805
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 7PM CEST SAT until 11:59PM CEST SAT

Градови обухваћени упозорењем: Komiza, Croatia;Makarska, Croatia;Ploce, Croatia

HR806
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 9PM CEST SAT until 11:59PM CEST SAT

Градови обухваћени упозорењем: Palagruza, Croatia

HR803
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 12:01AM CEST FRI until 9AM CEST FRI

Градови обухваћени упозорењем: Rab, Croatia;Senj, Croatia

France
Pyrenees Orientales FR006
Avalanches

Опис: Potential disruption due to avalanche from 12AM CEST FRI until 4PM CEST FRI

Градови обухваћени упозорењем: Formigueres, France;St-michel-de-cux, France;Perpignan, France;Planes, France

Haute Garonne FR009
Avalanches

Опис: Potential disruption due to avalanche from 12AM CEST FRI until 6AM CEST FRI

Градови обухваћени упозорењем: Muret-Lherm, France;Seilhan, France;Argut-Dessous, France

Alpes Maritimes FR029
Avalanches

Опис: Potential disruption due to avalanche from 12AM CEST FRI until 4PM CEST FRI

Градови обухваћени упозорењем: Cannes, France;La Garoupe, France;Berthemont-les-Bains, France;Cimiez, France;La Brigue, France

Alpes de Haute Provence FR032
Avalanches

Опис: Potential disruption due to avalanche from 12AM CEST FRI until 4PM CEST FRI

Градови обухваћени упозорењем: St-Auban-Sur-Durance, France;Bouiron, France;Rousset, France

Andorre FR001
Avalanches

Опис: Potential disruption due to avalanche from 12AM CEST FRI until 4PM CEST FRI

Градови обухваћени упозорењем: Andorra, Andorra

Greece
North East Aegean Islands GR014
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 8AM EEST FRI until 8PM EEST FRI

Градови обухваћени упозорењем: Lemnos, Greece;Samos, Greece;Afrodisia, Greece;Amalon, Greece

Iceland
Suðausturland IS005
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 10PM GMT THU until 7AM GMT SAT

Градови обухваћени упозорењем: Kirkjubaejarklaustur, Iceland;Akurnes, Iceland

Latvia
Vidzeme LV001
Snow/Ice

Опис: Potential disruption due to snow and ice from 6AM EEST FRI until 12:59AM EEST SAT

Градови обухваћени упозорењем: Ainazi, Latvia;Rujiena, Latvia;Skulte, Latvia;Priekuli, Latvia;Zoseni, Latvia;Aluksne, Latvia;Gulbene, Latvia;Riga, Latvia;Madona, Latvia

Latgale LV002
Snow/Ice

Опис: Potential disruption due to snow and ice from 6AM EEST FRI until 12:59AM EEST SAT

Градови обухваћени упозорењем: Rezekne, Latvia;Daugavpils, Latvia

Zemgale LV003
Snow/Ice

Опис: Potential disruption due to snow and ice from 6AM EEST FRI until 12:59AM EEST SAT

Градови обухваћени упозорењем: Dobele, Latvia;Jelgava, Latvia;Bauska, Latvia;Skriveri, Latvia;Zilani, Latvia

Norway
Finnmark NO015
Avalanches

Опис: Disruption due to avalanche from 12AM CEST FRI until 11:59PM CEST FRI

Градови обухваћени упозорењем: Kautokeino, Norway;Hammerfest, Norway;Cuovddatmohkki, Norway;Suolovuopmi Luli, Norway;Banak, Norway;TANABRU, Norway;NYRUD, Norway;Berlevag, Norway;PASVIK, Norway;BATSFJORD, Norway;Kirkenes, Norway;Makkaur Fyr, Norway;Vardo, Norway;Sihcajavri, Norway;Opnan, Norway;Svartnes, Norway;Tanagard, Norway;Abelsborg, Norway

Troms NO020
Avalanches

Опис: Disruption due to avalanche from 12AM CEST FRI until 11:59PM CEST FRI

Градови обухваћени упозорењем: Hekkingen Fyr, Norway;Bardufoss, Norway;Tromso/Langnes, Norway;Tromso, Norway;Romso-Holt, Norway;Oteren, Norway;Skibotn, Norway;Harstad, Norway;Evenes, Norway;Dividalen, Norway;Akkarvik, Norway;Arstein, Norway;Bergmo, Norway;Dyroyhamn, Norway;Flakstad, Norway;Olderfjord, Norway;Innset, Norway

Sweden
Värmland SE017
Snow/Ice

Опис: Potential disruption due to snow and ice from 12AM CEST FRI until 12:06PM CEST FRI

Градови обухваћени упозорењем: Blomskog, Sweden;Arvika, Sweden;Brattmon, Sweden;Karlstad, Sweden;Sunne, Sweden;Gustavsfors, Sweden;DAGLOSEN, Sweden;Alster, Sweden;Backadammen, Sweden

Dalarna SE012
Snow/Ice

Опис: Potential disruption due to snow and ice from 12AM CEST FRI until 12:06PM CEST FRI

Градови обухваћени упозорењем: Aelvdalen, Sweden;Malung, Sweden;Borlange, Sweden;Mora, Sweden;Stora Spaansberget, Sweden;Skeppmora, Sweden;Leksand, Sweden