Упозорења о опасном времену у Европи

За детаље кликните на обојени део мапе

Легенда упозорења
 • Wind
 • Snow/Ice
 • Thunderstorms
 • Fog
 • Extreme high temperature
 • Extreme low temperature
 • Coastal Event
 • Forest fire
 • Avalanches
 • Rain
 • Flood
 • Rain-Flood
Нивои упозорења за Европу
 • Green
 • Yellow
 • Orange
 • Red

Упозоренја по земљама и областима

Упозоренја по земљама и областима

Canada
027300
Wind

Опис: Winter Storm Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

023400
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

023100
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

022300
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

022100
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

077210
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

027200
Wind

Опис: Winter Storm Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

077220
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

025200
Wind

Опис: Storm Surge Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

025600
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

024200
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032822
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

037323
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032440
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

046640
Wind

Опис: Weather Advisory is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

011400
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

012100
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

012200
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

014200
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

018300
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

018200
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

014300
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

018100
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

013300
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

014400
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

013100
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

014500
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

017210
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

015400
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

016100
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

017400
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

037420
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

017100
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

016600
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

017300
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

046710
Wind

Опис: Weather Advisory is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

037230
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032812
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

037321
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032710
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032730
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032813
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032320
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032530
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

037332
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

035710
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

035620
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

035720
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

035610
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

035810
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

087500
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

071240
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

023300
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

043220
Wind

Опис: Weather Advisory is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

043230
Wind

Опис: Weather Advisory is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

037120
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032330
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

044730
Wind

Опис: Weather Advisory is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032310
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032824
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

037520
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

037240
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032610
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032720
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

037410
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032821
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032740
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

082200
Wind

Опис: Rainfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

043240
Wind

Опис: Weather Advisory is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

037334
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

037210
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

037322
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

037312
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032550
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032811
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

045310
Wind

Опис: Weather Advisory is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

043530
Wind

Опис: Weather Advisory is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032520
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

037333
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032410
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

037430
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

046420
Wind

Опис: Weather Advisory is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

043100
Wind

Опис: Weather Advisory is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

037150
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

037311
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

087110
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032760
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032420
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

044740
Wind

Опис: Weather Advisory is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

037331
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

037335
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

037140
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032630
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

012800
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

043210
Wind

Опис: Weather Advisory is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032823
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

046720
Wind

Опис: Weather Advisory is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

041720
Wind

Опис: Weather Advisory is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

072112
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

096420
Wind

Опис: Blizzard Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

077250
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

072133
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

076242
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

072113
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

077230
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

071220
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

072140
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

077410
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

072160
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

072121
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

077126
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

077112
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

072170
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

076243
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

012300
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

087120
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

077260
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

017700
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

041520
Wind

Опис: Weather Advisory is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

025100
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

076570
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

077113
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

076221
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

077125
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

077121
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

072135
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

077432
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

072134
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

071230
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

072150
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

072122
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

076233
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

016200
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

015300
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

015700
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

046100
Wind

Опис: Weather Advisory is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

023200
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

077111
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

071330
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

076510
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

037220
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

071340
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

076232
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

076222
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

043320
Wind

Опис: Weather Advisory is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

031100
Wind

Опис: Weather Advisory is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

043610
Wind

Опис: Weather Advisory is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

043510
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

011100
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

011200
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

012500
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

011500
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

012600
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

012700
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

022400
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032814
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

025700
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

021400
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

021100
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

021200
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

025300
Wind

Опис: Storm Surge Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

036800
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

046630
Wind

Опис: Weather Advisory is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

043420
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

012400
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

013200
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

072111
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

017600
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032620
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

015200
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

015100
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

003440
Wind

Опис: High Water Level Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

037130
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

043640
Wind

Опис: Weather Advisory is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

044620
Wind

Опис: Weather Advisory is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

003450
Wind

Опис: High Water Level Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

045320
Wind

Опис: Weather Advisory is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032560
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032540
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

014100
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

072125
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

076231
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

076530
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

071320
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

076223
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

077431
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

076210
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

077240
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

077440
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

077122
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

077433
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

071210
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

072124
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

077421
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

076241
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

076520
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

071360
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

077123
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

076540
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032430
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

083510
Wind

Опис: Special Air Quality Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

043310
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

015500
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

015600
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

035820
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032750
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

071310
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

024100
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

037110
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

077124
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

076550
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

045100
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

041510
Wind

Опис: Weather Advisory is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

045420
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

043630
Wind

Опис: Weather Advisory is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

043520
Wind

Опис: Weather Advisory is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

011600
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

021300
Wind

Опис: Wind Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

022200
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

025500
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

025400
Wind

Опис: Storm Surge Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

043740
Wind

Опис: Weather Advisory is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

032510
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

071350
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

076560
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

043720
Wind

Опис: Weather Advisory is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

037510
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

046610
Wind

Опис: Weather Advisory is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

045410
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

041710
Wind

Опис: Weather Advisory is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

043620
Wind

Опис: Weather Advisory is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

077434
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

046620
Wind

Опис: Weather Advisory is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

043410
Wind

Опис: Weather Advisory is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

043730
Wind

Опис: Weather Advisory is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

046430
Wind

Опис: Weather Advisory is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

077422
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

017220
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

016300
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

016400
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

017500
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

043710
Wind

Опис: Weather Advisory is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

016500
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

072180
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

072132
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

072123
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

072131
Wind

Опис: Snowfall Warning is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

011300
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

011700
Wind

Опис: Special Weather Statement is in effect

Градови обухваћени упозорењем: N/A

Croatia
HR805
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 12AM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Hvar, Croatia

HR804
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 12AM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

HR802
Wind

Опис: Disruption due to wind from 12AM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

Knin Region HR001
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 12AM CET FRI until 11:59PM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Ricice, Bosnia and Herzegovina

HR801
Wind

Опис: Disruption due to wind from 12AM CET FRI until 11:59PM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Pula, Croatia;Rovinj, Croatia;Anita, Croatia

Split Region HR008
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 12AM CET FRI until 11:59PM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Split, Croatia;Zadar, Croatia;Sibenik, Croatia;Gornji Humac, Croatia;Marina, Croatia;Biograd, Croatia;Baska Voda, Croatia;Bisevo, Croatia;Bizikovica, Croatia

Dubrovnik Region HR007
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 12AM CET FRI until 11:59PM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Blato, Croatia

Rijeka Region HR006
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 12AM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Rijeka, Croatia;Pag, Croatia;Baskc, Croatia;Cres, Croatia;Mali Losinj, Croatia;Labin, Croatia;Buje, Croatia;Banjol, Croatia;Bribir, Croatia;Jecmiste, Croatia;Olib, Croatia;Basanija, Croatia;Brest, Croatia

HR803
Wind

Опис: Disruption due to wind from 12AM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

HR806
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 12AM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

Estonia
EE805
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 7:54PM EET THU until 12:59AM EET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

EE801
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 7:54PM EET THU until 12:59AM EET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

EE803
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 1AM EET FRI until 7:54PM EET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

Finland
Pohjanmaa FI029
Snow/Ice

Опис: Potential disruption due to snow and ice from 12AM EET SAT until 8AM EET SAT

Градови обухваћени упозорењем: Tarvonen, Finland;Teeriniemi, Finland;Tervajoki, Finland;Teugmo, Finland;Timmerbacken, Finland;Timonen, Finland;Tiukka, Finland;Torrback, Finland;Vastersundsby, Finland;Vistarna, Finland;Bjornvik, Finland

Taivalkoski FI024
Snow/Ice

Опис: Potential disruption due to snow and ice from 12AM EET SAT until 8AM EET SAT

Градови обухваћени упозорењем: Elehva, Finland

Keski-Suomi FI039
Snow/Ice

Опис: Potential disruption due to snow and ice from 12AM EET SAT until 8AM EET SAT

Градови обухваћени упозорењем: Tammijarvi, Finland;Tamppimaki, Finland;Tankolampi, Finland;Tehi, Finland;Tervala, Finland;Tervaniemi, Finland;Toulaus, Finland;Valvatti, Finland

Kainuu FI026
Snow/Ice

Опис: Potential disruption due to snow and ice from 12AM EET SAT until 8AM EET SAT

Градови обухваћени упозорењем: Airikkala, Finland;Aittokyla, Finland;Ala Rontyla, Finland;Alanne, Finland;Alasotkamo, Finland;Antinlahti, Finland;Autiomaki, Finland;Hukkajarvi, Finland

Etelä-Pohjanmaa FI030
Snow/Ice

Опис: Potential disruption due to snow and ice from 12AM EET SAT until 8AM EET SAT

Градови обухваћени упозорењем: Tarvola, Finland;Teevahainen, Finland;Tenkkula, Finland;Tornava, Finland

Pohjois-Pohjanmaa Eteläinen FI020
Snow/Ice

Опис: Potential disruption due to snow and ice from 12AM EET SAT until 8AM EET SAT

Градови обухваћени упозорењем: Ahmas, Finland;Ahokyla, Finland;Ahola, Finland;Ahonpera, Finland;Aimarautio, Finland;Ainali, Finland;Ainasoja, Finland;Ala-Temmes, Finland;Alavuotto, Finland;Arkkukari, Finland;Asemakyla, Finland;Emolahti, Finland;Ervastinkylae, Finland;Kittilannurkka, Finland;Luujoki, Finland

Kuusamo FI025
Snow/Ice

Опис: Potential disruption due to snow and ice from 12AM EET SAT until 8AM EET SAT

Градови обухваћени упозорењем: Ahvenniemi, Finland;Aikkila, Finland;Juuma, Finland

Keski-Pohjanmaa FI028
Snow/Ice

Опис: Potential disruption due to snow and ice from 12AM EET SAT until 8AM EET SAT

Градови обухваћени упозорењем: Tapio, Finland;Tervoja, Finland;Tjaru, Finland;Tunkkari, Finland

FI801
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 8AM EET FRI until 5PM EET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

FI802
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 8AM EET FRI until 5PM EET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

Pohjois-Karjala FI001
Snow/Ice

Опис: Potential disruption due to snow and ice from 12AM EET SAT until 8AM EET SAT

Градови обухваћени упозорењем: Ilomantsi, Finland;Joensuu, Finland;Kontiolahti, Finland;Juul, Finland;Lieksa, Finland;Uimaharju, Finland;Ahvenvaara, Finland;Hemminvaara, Finland

Pudasjärvi FI023
Snow/Ice

Опис: Potential disruption due to snow and ice from 12AM EET SAT until 8AM EET SAT

Градови обухваћени упозорењем: Alalivo, Finland

Pohjois-Savo FI027
Snow/Ice

Опис: Potential disruption due to snow and ice from 12AM EET SAT until 8AM EET SAT

Градови обухваћени упозорењем: Kuopio, Finland;Varkaus, Finland;Siilinjarvi, Finland;Rautavaara, Finland;Ahvensalmi, Finland;Alapitka, Finland;Asuma, Finland

FI810
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 8AM EET FRI until 5PM EET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Pietarsaari Kall, Finland

FI809
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 8AM EET FRI until 5PM EET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Alapaa, Finland

France
Pyrenees Orientales FR006
Thunderstorms

Опис: Potential disruption due to thunderstorms from 12AM CET FRI until 4PM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Caixas, France;Codalet, France;Laroque-des-Alberes, France;Llo, France;Planes, France

Germany
DE169
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 6:05PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Almhorst, Germany;Alt-Laatzen, Germany;Am tiefen Moor, Germany;Amedorf, Germany

DE238
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE266
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE266
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE421
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE421
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE057
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 4:48PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Blankenbach, Germany;Albstadt, Germany;Breunsberg, Germany

DE057
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Blankenbach, Germany;Albstadt, Germany;Breunsberg, Germany

DE096
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Kleinaitingen, Germany

DE189
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 9:12PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE349
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Bombacherhof, Germany

DE402
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Ammerfeld, Germany

DE375
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Todtenweis, Germany

DE292
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 9:12PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Bickenbach, Germany

DE214
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 9:12PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Beilstein, Germany

DE098
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE267
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE374
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 4:48PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE374
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE397
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE148
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 8AM CET SAT

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE412
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 8AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Altenhain, Germany

DE065
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 11AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Abbikenhausen, Germany

DE244
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 11AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE102
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 6:05PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE142
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 6:05PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE083
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 7:36PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Werdum, Germany

DE138
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 11AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Achterberg, Germany

DE268
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 6:04PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Assmannshausen, Germany

DE360
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 5:59PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE103
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 6:05PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Hagermarsch, Germany;Osteel, Germany;Campen, Germany

DE231
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 6:04PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Bauernheim, Germany;Bisses, Germany

DE279
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 6:12PM CET THU until 11PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Alberode, Germany;Albungen, Germany;Altefeld, Germany

DE279
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Alberode, Germany;Albungen, Germany;Altefeld, Germany

DE053
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 6:05PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Abickhafe, Germany;Bentstreek, Germany

DE393
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 11AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE269
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 6:09PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Allenbach, Germany

DE269
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Allenbach, Germany

DE104
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 11AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Schillig, Germany

DE116
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 7:12PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Tuszshing, Germany

DE116
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Tuszshing, Germany

DE093
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 8AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Waldschlosschen, Germany

DE093
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Waldschlosschen, Germany

DE209
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 7:36PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE030
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 7:36PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Abbenseth, Germany;Altkehdingen, Germany;Bahrdorf, Germany

DE170
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 11AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE043
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Alterhofen, Germany

DE043
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 2PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Alterhofen, Germany

DE139
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 2PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE160
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 9:12PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Aschbach, Germany;Bambergerhof, Germany

DE051
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Ensch, Germany

DE217
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 9:09PM CET THU until 11PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE217
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 4:34PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE258
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 9:12PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE179
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:34PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE329
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:48PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Oberwolfach, Germany

DE355
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 7AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Ahle, Germany;Altrhede, Germany;Ammeloe, Germany;Eilermark, Germany

DE355
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Ahle, Germany;Altrhede, Germany;Ammeloe, Germany;Eilermark, Germany

DE251
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 9:19PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE251
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE125
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 7AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE125
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE112
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 9:19PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Holzheim bei Oder, Germany

DE112
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 2PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Holzheim bei Oder, Germany

DE205
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 9:19PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE205
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE273
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 9:24PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Ahlintel, Germany;Altenrheine, Germany;Ambergen, Germany

DE273
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Ahlintel, Germany;Altenrheine, Germany;Ambergen, Germany

DE314
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 9:12PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE056
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Hohenkirchen-Siegertsbrunn, Germany

DE358
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Engelthal, Germany

DE358
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 2PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Engelthal, Germany

DE049
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Worth an der Donau, Germany

DE049
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Worth an der Donau, Germany

DE026
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 6:12PM CET THU until 11PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Udenhausen, Germany;Martinhagen, Germany;Alte Drusel, Germany;Ehrsten, Germany

DE026
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 4:34PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Udenhausen, Germany;Martinhagen, Germany;Alte Drusel, Germany;Ehrsten, Germany

DE361
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 5:59PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE315
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 8AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Eulersdorf, Germany

DE315
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 4:34PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Eulersdorf, Germany

DE154
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 11AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE248
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 8AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE248
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE341
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 8AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Allendorf, Germany;Aull, Germany

DE185
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 8AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE201
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 6:04PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE200
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 11AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE317
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 11AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Ahlften, Germany

DE350
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 11AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Altenebstorf, Germany

DE383
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 6:05PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE118
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 8AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Ahl, Germany;Breitefeld, Germany

DE118
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 4:34PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Ahl, Germany;Breitefeld, Germany

DE133
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 8AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Altstadt, Germany

DE257
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 11AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE047
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 5:59PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Arheilgen, Germany

DE199
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 6:09PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE182
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Asbacherhutte, Germany;Bleiderdingen, Germany;Hammerbirkenfeld, Germany

DE378
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE097
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE161
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE117
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 9:19PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE117
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE197
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 9:12PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE356
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 7:49PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE087
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE286
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE286
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 7:08PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE344
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Baindt, Germany;Isny im Allgau, Germany;Guggenhausen, Germany

DE175
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:48PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE399
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 2PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Rudenhausen, Germany

DE195
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Seehausen am Staffelsee, Germany

DE137
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 9:12PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE282
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE211
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:26PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE190
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 7:49PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Hollenthal, Germany

DE240
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE029
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE029
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE127
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 9:12PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Effelsberg, Germany

DE171
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:26PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Elve, Germany

DE095
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 11AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Friedrich-Wilhelm-Lubke-Koog, Germany;Klappholttal, Germany

DE021
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Schalkham, Germany

DE021
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Schalkham, Germany

DE353
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 9:19PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Aichazandt, Germany

DE353
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Aichazandt, Germany

DE339
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Eichenried, Germany;Inning am Holz, Germany

DE339
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 4:48PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Eichenried, Germany;Inning am Holz, Germany

DE332
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 9:19PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE332
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 4:48PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE309
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE309
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 2PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE165
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 9:19PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Biburg, Germany

DE165
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Biburg, Germany

DE219
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 9:19PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Lupburg, Germany

DE219
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 2PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Lupburg, Germany

DE152
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE260
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 7:53PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE260
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 9:19PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE373
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 7:08PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE373
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:34PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE218
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE150
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 2PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Stein bei Nurnberg, Germany

DE303
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Altdorf, Germany

DE177
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 9:09PM CET THU until 11PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Adelshausen, Germany

DE177
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Adelshausen, Germany

DE387
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 9:12PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Steinborn, Germany;Gilzem, Germany

DE343
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:34PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Beierfeld, Germany

DE246
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 2PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE105
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 2PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Ruetschenhausen, Germany

DE048
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 2:23PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Anderbeck, Germany

DE245
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Wirsberg, Germany

DE281
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:48PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Ibach, Germany;Rechberg, Germany;Bechtersbohl, Germany;Lienheim, Germany

DE172
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Munchehofe, Germany;Kasel-Golzig, Germany

DE074
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:48PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Lauterach, Germany;Ollingen, Germany

DE092
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:34PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE409
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 2PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE215
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:48PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Bad Uberkingen, Germany

DE147
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE075
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:34PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE290
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:48PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Donebach, Germany

DE035
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE386
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:34PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE316
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 2PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE320
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Rot, Germany

DE254
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Neusiss, Germany

DE254
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 7:08PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Neusiss, Germany

DE178
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 2PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE380
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 2PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE410
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Raitenbuch, Germany

DE070
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:34PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE416
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE335
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE191
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Kleinsendelbach, Germany

DE149
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE149
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 7:08PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE318
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:34PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE417
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE284
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Weinstadt-Endersbach, Germany;Aichenbachof, Germany

DE212
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:48PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Ingelfingen, Germany

DE089
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 2PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Adlanz, Germany;Carlsgrun, Germany

DE285
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE194
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE194
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 8AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE040
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Dennheritz, Germany

DE038
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE204
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:34PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Albersroda, Germany

DE204
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 8AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Albersroda, Germany

DE054
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:34PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE321
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Theisseil, Germany;Speinshart, Germany

DE321
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 9:19PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Theisseil, Germany;Speinshart, Germany

DE301
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE168
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:48PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Weilen unter den Rinnen, Germany;Zimmern, Germany

DE196
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 2PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE357
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Altkothen, Germany;Brosa, Germany

DE115
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:34PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE145
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:34PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Allerstedt, Germany;Bockwitz, Germany;Borgau, Germany;Kleingorschen, Germany;Staschwitz, Germany

DE145
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 8AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Allerstedt, Germany;Bockwitz, Germany;Borgau, Germany;Kleingorschen, Germany;Staschwitz, Germany

DE044
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE340
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:48PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Adelbach, Germany

DE242
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Lawitz, Germany;Rietz Neuendorf, Germany

DE241
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:48PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE086
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE391
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 2PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Horni Kamenec, Czech Republic

DE372
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 2PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Weigenheim, Germany

DE078
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 2PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Aidenau, Germany;Alberndorf, Germany

DE297
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:34PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE126
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:34PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE163
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:48PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE129
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 2:35PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Bagenz, Germany

DE352
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE307
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:34PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE307
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 8AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE304
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 2PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Bergrothenfels, Germany

DE226
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Stuttgart-Ost, Germany

DE028
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE206
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:34PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE338
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Rednitzhembach, Germany

DE023
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Muhltroff, Germany

DE311
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:48PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Auernheim, Germany

DE237
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Quendorf, Germany;Agterhorn, Germany

DE108
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE223
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:48PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE280
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Hattnau, Germany

DE193
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Trochtelborn, Germany

DE193
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 8AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Trochtelborn, Germany

DE135
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE342
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE305
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Dingsleben, Germany

DE288
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Ubersee, Germany

DE099
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE255
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE123
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE123
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 8AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE020
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE293
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE162
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:34PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE406
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:34PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE406
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 8AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE146
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:48PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE408
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Schonach, Germany;Triberg, Germany

DE371
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Eulenschwang, Germany

DE398
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 2PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Abspann, Germany

DE140
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 2:35PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Leipe, Germany;Frauendorf, Germany;Schwarzheide, Germany;Grosskmehlen, Germany

DE308
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Buch am Ahorn, Germany;Adolzhausen, Germany;Bernsfelden, Germany;Gerchsheim, Germany

DE208
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:34PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE261
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Lebusa, Germany;Muhlberg, Germany

DE063
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE354
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE404
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE159
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE330
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE121
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Trappstadt, Germany;Herbstadt, Germany;Sondheim, Germany

DE180
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Berga, Germany;Blumerode, Germany

DE180
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 7:08PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Berga, Germany;Blumerode, Germany

DE077
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE136
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 9:12PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE167
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:26PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE411
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:26PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Amecke, Germany

DE262
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 8AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE262
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:34PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE119
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Liemke, Germany;Lippentrup, Germany;Nordhorn, Germany

DE302
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE276
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:48PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Sickenhausen, Germany

DE066
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 2PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Beutelsbach, Germany

DE066
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 9:19PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Beutelsbach, Germany

DE094
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Frankenstein, Germany

DE213
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Hochstadt bei Thiersheim, Germany

DE024
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE274
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE420
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Hettenshausen, Germany;Baar-Ebenhausen, Germany;Alberzell, Germany

DE362
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Albshausen, Germany;Amoneburg, Germany;Oberasphe, Germany

DE323
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:34PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE323
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 8AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE394
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Haasow, Germany

DE376
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:50PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Wettrup, Germany;Kluse, Germany;Sustrum, Germany;Bockhorst, Germany;Heede, Germany

DE203
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Melpers, Germany

DE071
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE183
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 2PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE363
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE345
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 2:35PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Birkenhain, Germany

DE155
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Assen, Germany

DE221
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 6:05PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE069
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 11AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Bollinghausen, Germany

DE395
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 6:09PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Amdorf, Germany;Haigerseelbach, Germany

DE395
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Amdorf, Germany;Haigerseelbach, Germany

DE253
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE229
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:26PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE346
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:48PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Taferrot, Germany;Baldern, Germany

DE295
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:26PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Batenbrock, Germany;Bochold, Germany

DE039
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 11AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Reede, Germany

DE143
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Autishof, Germany;Bingert, Germany

DE359
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:34PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE359
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 8AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE042
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE296
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 2PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Kueps Oberfranken, Germany;Kleintettau, Germany

DE239
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Osterzell, Germany

DE046
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Priesendorf, Germany

DE235
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Alteheide, Germany

DE230
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Alt Mengede, Germany

DE407
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Leistrup, Germany;Lieme, Germany;Lipper Bergland, Germany

DE381
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 2PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE131
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Leteln, Germany;Linteln, Germany;Muttenort, Germany

DE224
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE327
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 4:34PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Lowen, Germany;Lowendorf, Germany

DE389
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Ackenbrock, Germany

DE324
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 12AM CET FRI until 9AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Lippspringer Berg, Germany;Lippstadter Bruch, Germany;Provenholz, Germany

DE365
Extreme low temperature

Опис: Potential disruption due to extreme low temperatures from 1:26PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

DE222
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 7:36PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Allworden, Germany;Aschhorn, Germany

DE124
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 7:36PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Fedderwarden, Germany

Greece
Kriti GR016
Thunderstorms

Опис: Potential disruption due to thunderstorms from 11AM EET FRI until 12:59AM EET SAT

Градови обухваћени упозорењем: Heraklion Airport, Greece;Khania/Souda, Greece;Gavdos, Greece;Arkalochori, Greece;Kritsa, Greece;Panormos, Greece;Adhravastoi, Greece

West Sterea GR002
Thunderstorms

Опис: Potential disruption due to thunderstorms from 4AM EET FRI until 12:59AM EET SAT

Градови обухваћени упозорењем: Kyra Mario, Greece;Liapaiika, Greece;Linaraki, Greece

East Peloponnisos GR015
Thunderstorms

Опис: Potential disruption due to thunderstorms from 4AM EET FRI until 12:59AM EET SAT

Градови обухваћени упозорењем: Kythira, Greece;Tripolis, Greece

Central Makedonia GR007
Thunderstorms

Опис: Potential disruption due to thunderstorms from 11AM EET THU until 12:59AM EET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Thessaloniki, Greece;Doganis, Greece;Kalyvia Karofilia, Greece;Kato Loutrakion, Greece;Orma, Greece

West Peloponnisos GR009
Thunderstorms

Опис: Potential disruption due to thunderstorms from 4AM EET FRI until 12:59AM EET SAT

Градови обухваћени упозорењем: Agyia, Greece;Andravida Airport, Greece;Kalamata, Greece;Araxos, Greece

East Sterea & Evvoia GR003
Thunderstorms

Опис: Potential disruption due to thunderstorms from 11AM EET THU until 12:59AM EET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Kymi, Greece;Kyriaki, Greece;Ladhikou, Greece;Lalas, Greece;Lamari, Greece;Latas, Greece;Livadhakia, Greece;Panakton, Greece

North East Aegean Islands GR014
Thunderstorms

Опис: Potential disruption due to thunderstorms from 11AM EET THU until 12:59AM EET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Afrodisia, Greece;Agia Kyriaki, Greece;Agia Marina, Greece;Amalon, Greece;Argennos, Greece

East Makedonia GR005
Thunderstorms

Опис: Potential disruption due to thunderstorms from 11AM EET THU until 12:59AM EET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Kavala, Greece;Agiasma, Greece

Ionian Islands GR010
Thunderstorms

Опис: Potential disruption due to thunderstorms from 4AM EET FRI until 12:59AM EET SAT

Градови обухваћени упозорењем: Afrayias, Greece;Agios Petros, Greece;Agios Sostis, Greece

Italy
Puglia IT015
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 12AM CET FRI until 12:59AM CET SAT

Градови обухваћени упозорењем: Acaia, Italy;Acquarica del Capo, Italy;Adelfia, Italy;Apricena, Italy;Avetrana, Italy;Brindisi Casale, Italy;Cagnano Varano, Italy

Emilia e Romagna IT008
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 6PM CET FRI until 11:59PM CET SAT

Градови обухваћени упозорењем: Abbatesse, Italy;Acquaria, Italy;Agazzano, Italy;Aie, Italy;Albareto, Italy;Alberi, Italy;Alberone, Italy;Altedo, Italy;Badi, Italy;Bagnarola, Italy;Bagno di Romagna, Italy;Baragazza, Italy;Bardi, Italy;Bellaria Igea Marina, Italy;Ceci, Italy;Santa Caterina, Italy

Calabria IT001
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 6PM CET FRI until 12:59AM CET SAT

Градови обухваћени упозорењем: Accaria, Italy;Acciarello, Italy;Acquacalda, Italy;Acquaformosa, Italy;Acri, Italy;Altilia, Italy;Amendolara, Italy

Calabria IT001
Rain

Опис: Potential disruption due to rain from 6PM CET FRI until 12:59AM CET SAT

Градови обухваћени упозорењем: Accaria, Italy;Acciarello, Italy;Acquacalda, Italy;Acquaformosa, Italy;Acri, Italy;Altilia, Italy;Amendolara, Italy

Calabria IT001
Thunderstorms

Опис: Potential disruption due to thunderstorms from 6PM CET FRI until 12:59AM CET SAT

Градови обухваћени упозорењем: Accaria, Italy;Acciarello, Italy;Acquacalda, Italy;Acquaformosa, Italy;Acri, Italy;Altilia, Italy;Amendolara, Italy

Sicilia IT018
Rain

Опис: Potential disruption due to rain from 12AM CET FRI until 12:59AM CET SAT

Градови обухваћени упозорењем: Acate, Italy;Aci Bonaccorsi, Italy;Acqua dei Corsari, Italy;Acquacalda, Italy;Acquaviva Platani, Italy;Acquedolci, Italy;Avola, Italy;Balata di Baida, Italy;Balestrate, Italy;Belvedere di Siracusa, Italy;Butera, Italy;Cava d'Aliga, Italy;Kamma, Italy;Lampedusa e Linosa, Italy;Ustica, Italy

Sicilia IT018
Thunderstorms

Опис: Potential disruption due to thunderstorms from 12AM CET FRI until 12:59AM CET SAT

Градови обухваћени упозорењем: Acate, Italy;Aci Bonaccorsi, Italy;Acqua dei Corsari, Italy;Acquacalda, Italy;Acquaviva Platani, Italy;Acquedolci, Italy;Avola, Italy;Balata di Baida, Italy;Balestrate, Italy;Belvedere di Siracusa, Italy;Butera, Italy;Cava d'Aliga, Italy;Kamma, Italy;Lampedusa e Linosa, Italy;Ustica, Italy

Sardegna IT019
Rain

Опис: Potential disruption due to rain from 12AM CET FRI until 12:59AM CET SAT

Градови обухваћени упозорењем: Abbasanta, Italy;Aggius, Italy;Aglientu, Italy;Albagiara, Italy;Ardara, Italy;Arixi, Italy;Armungia, Italy;Assemini, Italy;Barbusi, Italy;Bosa, Italy;Burcei, Italy;Castiadas, Italy

Sardegna IT019
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 12AM CET FRI until 11:59PM CET SAT

Градови обухваћени упозорењем: Abbasanta, Italy;Aggius, Italy;Aglientu, Italy;Albagiara, Italy;Ardara, Italy;Arixi, Italy;Armungia, Italy;Assemini, Italy;Barbusi, Italy;Bosa, Italy;Burcei, Italy;Castiadas, Italy

Sardegna IT019
Thunderstorms

Опис: Potential disruption due to thunderstorms from 12AM CET FRI until 12:59AM CET SAT

Градови обухваћени упозорењем: Abbasanta, Italy;Aggius, Italy;Aglientu, Italy;Albagiara, Italy;Ardara, Italy;Arixi, Italy;Armungia, Italy;Assemini, Italy;Barbusi, Italy;Bosa, Italy;Burcei, Italy;Castiadas, Italy

Toscana IT009
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 12AM CET FRI until 11:59PM CET SAT

Градови обухваћени упозорењем: Agnano, Italy;Alberese, Italy;Alica, Italy;Ambrogiana, Italy;Campiglia Marittima, Italy;Campo nell'Elba, Italy

Veneto IT006
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 6PM CET FRI until 12:59AM CET SAT

Градови обухваћени упозорењем: Abano Terme, Italy;Abbazia Pisani, Italy;Alberoni, Italy;Almisano, Italy;Arcade, Italy;Bonisiolo, Italy

Friuli Venizia Giulia IT020
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 12AM CET FRI until 12:59AM CET SAT

Градови обухваћени упозорењем: Adegliacco, Italy;Aiello del Friuli, Italy;Andreis, Italy;Aquilinia, Italy;Arzene, Italy;Barcis, Italy;Brazzano, Italy;Chiusaforte, Italy;Obenetto, Italy

Liguria IT007
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 12AM CET FRI until 12:59AM CET SAT

Градови обухваћени упозорењем: Acquasanta, Italy;Agaggio Inferiore, Italy;Alassio, Italy;Albenga, Italy;Ameglia, Italy;Beverino, Italy;Bragno, Italy;Piana Crixia, Italy

Macedonia
MK001
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 12:01AM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Veles, Macedonia;Arachinovo, Macedonia;Babuna, Macedonia

MK006
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 12:01AM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Stip, Macedonia;Demir Kapija, Macedonia;Valandovo, Macedonia

Malta
MT001
Coastal Event

Опис: Potential disruption due to coastal event from 8PM CET FRI until 11:59PM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

MT001
Rain

Опис: Potential disruption due to rain from 3AM CET FRI until 11:59PM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

MT001
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 8PM CET FRI until 11:59PM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

Montenegro
ME001
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 1AM CET THU until 10:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Niksic, Montenegro;Alilovce, Montenegro

ME001
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 1AM CET THU until 10:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Niksic, Montenegro;Alilovce, Montenegro

ME003
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 1AM CET FRI until 10:59PM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

ME002
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 1AM CET FRI until 10:59PM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Tivat, Montenegro;Bar, Montenegro

Netherlands
Zeeland NL010
Fog

Опис: Potential disruption due to fog from 12AM CET FRI until 10AM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Goes, Netherlands;Yerseke, Netherlands

Norway
NO809
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 7AM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Krakenes, Norway;Faleide, Norway;Rognaldsvag, Norway

NO810
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 12AM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: AEnes, Norway;Brandasund, Norway

Telemark NO012
Rain

Опис: Potential disruption due to rain from 12AM CET FRI until 1PM CET TUE

Градови обухваћени упозорењем: Porsgrunn, Norway;Skien, Norway;Rjukan, Norway;Notodden, Norway;Kragero, Norway;Dalen, Norway;Folkestad, Norway;Treungen, Norway;Vagsli, Norway;Austbygdi, Norway;Drangedal, Norway;Flatdal, Norway;Bole, Norway

Aust-Agder NO001
Rain

Опис: Potential disruption due to rain from 12AM CET FRI until 1PM CET TUE

Градови обухваћени упозорењем: Arendal, Norway;Lillesand, Norway;Byglandsfjord, Norway;Hove, Norway;Blasjo, Norway;Hovden-lundane, Norway;Aas, Norway;Boylefoss, Norway

NO802
Rain

Опис: Potential disruption due to rain from 12AM CET FRI until 1PM CET TUE

Градови обухваћени упозорењем: Lyngor, Norway

Buskerud NO013
Rain

Опис: Potential disruption due to rain from 12AM CET FRI until 1PM CET TUE

Градови обухваћени упозорењем: Drammen, Norway;Honefoss, Norway;Kongsberg, Norway;Geilo, Norway;Granheim, Norway;Hemsedal, Norway;Hillestad, Norway;Hova, Norway;Svene, Norway;Aker, Norway

NO812
Rain

Опис: Potential disruption due to rain from 12AM CET FRI until 1PM CET TUE

Градови обухваћени упозорењем: Oksoy Fyr, Norway

Vestfold NO002
Rain

Опис: Potential disruption due to rain from 12AM CET FRI until 1PM CET TUE

Градови обухваћени упозорењем: Larvik, Norway;Sandefjord, Norway;Tonsberg, Norway;Fyn, Norway;Skoger, Norway

Vest-Agder NO016
Rain

Опис: Potential disruption due to rain from 12AM CET FRI until 1PM CET TUE

Градови обухваћени упозорењем: Kristiansand, Norway;Mandal, Norway;Vestbygda, Norway;Flekkefjord, Norway;Haugen, Norway;Svenevik, Norway;Helle, Norway;Risnes, Norway

NO813
Rain

Опис: Potential disruption due to rain from 12AM CET FRI until 1PM CET TUE

Градови обухваћени упозорењем: N/A

NO814
Rain

Опис: Potential disruption due to rain from 12AM CET FRI until 1PM CET TUE

Градови обухваћени упозорењем: N/A

Portugal
PT002
Rain

Опис: Potential disruption due to rain from 10:59PM AZOT THU until 7:59AM AZOT FRI

Градови обухваћени упозорењем: Lajes Acores, Portugal;Santa Cruz Da Gr, Portugal

PT002
Coastal Event

Опис: Disruption due to coastal event from 7:59AM AZOT FRI until 10:59AM AZOT SAT

Градови обухваћени упозорењем: Lajes Acores, Portugal;Santa Cruz Da Gr, Portugal

PT002
Wind

Опис: Disruption due to wind from 7:59PM AZOT THU until 9:59PM AZOT THU

Градови обухваћени упозорењем: Lajes Acores, Portugal;Santa Cruz Da Gr, Portugal

PT025
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 6:14PM WET THU until 10:59PM WET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

PT025
Coastal Event

Опис: Potential disruption due to coastal event from 6:14PM WET THU until 10:59PM WET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

PT026
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 6:14PM WET THU until 10:59PM WET THU

Градови обухваћени упозорењем: Camacha, Portugal

PT026
Coastal Event

Опис: Potential disruption due to coastal event from 11PM WET THU until 5:59AM WET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Camacha, Portugal

PT003
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 1:59AM AZOT FRI until 10:59AM AZOT FRI

Градови обухваћени упозорењем: Ponta Delgada, Portugal;Santa Maria Acores, Portugal

PT003
Rain

Опис: Potential disruption due to rain from 1:59AM AZOT FRI until 1:59PM AZOT FRI

Градови обухваћени упозорењем: Ponta Delgada, Portugal;Santa Maria Acores, Portugal

PT003
Coastal Event

Опис: Potential disruption due to coastal event from 4:59PM AZOT FRI until 10:59PM AZOT SAT

Градови обухваћени упозорењем: Ponta Delgada, Portugal;Santa Maria Acores, Portugal

PT001
Coastal Event

Опис: High disruption due to coastal event from 4:59AM AZOT FRI until 10:59PM AZOT FRI

Градови обухваћени упозорењем: Flores Acores, Portugal

PT001
Wind

Опис: Disruption due to wind from 10PM AZOT THU until 7:59AM AZOT FRI

Градови обухваћени упозорењем: Flores Acores, Portugal

PT001
Rain

Опис: Potential disruption due to rain from 4:59PM AZOT THU until 9:59PM AZOT THU

Градови обухваћени упозорењем: Flores Acores, Portugal

Slovenia
SI008
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 12PM CET FRI until 10:59PM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

SI801
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 12PM CET FRI until 10:59PM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

Spain
Valencia ES041
Rain

Опис: Disruption due to rain from 8PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: L'Enova, Spain;Tous, Spain

ES048
Rain

Опис: Potential disruption due to rain from 8PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Arenal d'en Castell, Spain

Girona ES046
Rain

Опис: Disruption due to rain from 8PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

Mallorca ES049
Rain

Опис: Potential disruption due to rain from 8PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Buger, Spain

Castellón ES042
Rain

Опис: Potential disruption due to rain from 12AM CET FRI until 11:59PM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: Ahin, Spain;Altura, Spain;Anroig, Spain

Alicante ES040
Rain

Опис: Disruption due to rain from 12AM CET FRI until 11:59PM CET FRI

Градови обухваћени упозорењем: N/A

Tarragona ES043
Rain

Опис: Disruption due to rain from 8PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Vilabella, Spain

Barcelona ES001
Rain

Опис: Disruption due to rain from 8PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Baro de Viver, Spain;El Poble-sec, Spain;Santa Susanna, Spain;Castellar de N'Hug, Spain;Sant Julia de Cerdanyola, Spain;Berga, Spain

Sweden
SE802
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 2:25PM CET WED until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: N/A

SE801
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 2:35PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Hellala, Finland;Bjuroklubb, Sweden

Södra Lapplandsfjällen SE033
Snow/Ice

Опис: Potential disruption due to snow and ice from 12AM CET FRI until 5:40AM CET TUE

Градови обухваћени упозорењем: Hemavan, Sweden;Portbron, Sweden;Fatmomakke, Sweden;Vallenas, Sweden;Abacka, Sweden;Ammarnaes, Sweden;Biseitje, Sweden

Södra Lapplandsfjällen SE033
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 12AM CET FRI until 12:05PM CET TUE

Градови обухваћени упозорењем: Hemavan, Sweden;Portbron, Sweden;Fatmomakke, Sweden;Vallenas, Sweden;Abacka, Sweden;Ammarnaes, Sweden;Biseitje, Sweden

SE806
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 12AM CET WED until 1:35AM CET SUN

Градови обухваћени упозорењем: Ad, Sweden;Adriansnas, Sweden;Albrunna, Sweden;Alkistan, Sweden

SE812
Wind

Опис: Potential disruption due to wind from 12AM CET WED until 1:35AM CET SUN

Градови обухваћени упозорењем: N/A

Norra Lapplandsfjällen SE034
Wind

Опис: Disruption due to wind from 1:25PM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Kvikkjokk, Sweden;Krokvik, Sweden;Vasterfjall, Sweden;Akkastugan, Sweden;Arosjakk, Sweden;Haukajaurekatan, Sweden;Kattovuoma, Sweden;Kummavuopio, Sweden;Laisdalen, Sweden;Laktatjakka, Sweden;Mavas, Sweden

Norra Lapplandsfjällen SE034
Snow/Ice

Опис: Potential disruption due to snow and ice from 5:40AM CET THU until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Kvikkjokk, Sweden;Krokvik, Sweden;Vasterfjall, Sweden;Akkastugan, Sweden;Arosjakk, Sweden;Haukajaurekatan, Sweden;Kattovuoma, Sweden;Kummavuopio, Sweden;Laisdalen, Sweden;Laktatjakka, Sweden;Mavas, Sweden

Jämtlandsfjällen SE030
Snow/Ice

Опис: Potential disruption due to snow and ice from 11:45PM CET WED until 11:59PM CET THU

Градови обухваћени упозорењем: Kall, Sweden;Kallsedet, Sweden;Kaxas, Sweden;Kesudalen, Sweden;Kycklingvattnet, Sweden;Lars-Thomas, Sweden;Oppdalsvallen, Sweden

Norbottens inland SE026
Snow/Ice

Опис: Potential disruption due to snow and ice from 12AM CET FRI until 5:40AM CET TUE

Градови обухваћени упозорењем: Markkina, Finland;Kiruna, Sweden;Gallivare, Sweden;Arjeplog, Sweden;Arvidsjaur, Sweden;Jukkasjaervi, Sweden;Pajala, Sweden;Boden, Sweden;Killinki, Sweden;Kitajaur, Sweden;Maitum, Sweden;Murjek, Sweden;Nattavaara, Sweden;Jokkmokk, Sweden;AElvsbyn, Sweden;Abramsan, Sweden;Aijavaara, Sweden;Aktseberg, Sweden;Antinrova, Sweden;Bergviken, Sweden;Bredsel, Sweden;Esrange, Sweden;Karmas, Sweden;Lannavaara, Sweden