Interactive Star Chart Powered by: Distant Suns

Click on a star, planet, sun or moon for more information.

View Direction

Click "Up" to view the entire sky.

 
 
 
 

Date & Time

 

Display Features


Астрономија

Feb. 24, 2018 Излазак Соларно подне Залазак
Тренутно време 07:25 EET 12:50 EET 18:16 EET
Цивилни сумрак 06:55 EET   18:46 EET
Наутички сумрак 06:20 EET   19:21 EET
Астрономски сумрак 05:46 EET   19:55 EET
Надморска висина -0.8° 34.8° -0.8°
Азимут 102.8° 180.0° 257.5°
Часовни угао Сунца 81.3° 81.4° -81.5°
Средња аномалија Сунца 50.80° 51.03° 51.25°
Закошење 23.44° 23.44° 23.44°
Стварни излазак Сунца -22.65° -22.43° -22.22°
Деклинација Сунца -9.48° -9.39° -9.31°
Месец 12:17 EET   02:33 EET
Трајање видљиве светлости 11h 51m
Обданица
10h 51m
Друга четвртина, 67% of the Moon is Illuminated
феб 24
Друга четвртина
мaр 1
Пун
мaр 9
Последња четврт
мaр 17
Млад
мaр 24
Прва четврт